’Gemeente drukt Windplan toch door’

maandag 12 december 2011 | 0 Reacties 13 december 2011 Wieringermeer  -  Agrariërs hebben bezwaar tegen opdoeken solitaire windmolens 

DOOR MIRJAM VAN PUTTEN
 
Agrariër Johan Huybregts is niet blij met plannen van de gemeente Wieringermeer om vanaf 2014 alle solitaire windmolen te vervangen door molens in lij­nopstellingen.
 
Johan Huybregts is eigenaar van een windmolen. Hij is een grote tegenstander van het project Windplan Wieringermeer: „Wij als agrariërs willen onze molen bij ons eigen bedrijf houden."
 
Energie
 
35 agrariërs uit de polder hebben een windmolen op hun land staan. Per stuk leveren deze mo­lens één megawatt energie. Hiermee kan een boer genoeg energie opwekken voor zijn bedrijf.
 
Huybregts heeft zijn molen vanaf 2003. „Een windmolen heeft een levensduur van twintig jaar. Het is dus niet de bedoeling om die na tien jaar alweer af te breken. Ik hoop dat deze in ieder geval nog vijf jaar mee kan."
 
De gemeente vindt dat de vrij­staande molens onrust geven in het landschap. De windmolen van Huybregts staat dichtbij Slootdorp. Voor dorpsbewoners van het prettiger kunnen zijn als de molen van Huybregts ver­dwijnt. Maar Arie de Vries, inwo­ner van Slootdorp, is het hier niet mee eens. ’Die molen staat op de grond van de boer, hij heeft er het meeste last van. Als die molen weg moet, vind ik dat kapitaal­vernietiging.’
 
Wanneer het project Windplan Wieringermeer van start gaat, zullen bestaande lijnopstellingen aan de Waterkaaptocht en de Schervenweg uitgebreid worden. Dit houdt in dat op termijn de bestaande molens worden vervangen door grotere en dat er nieuwe bijkomen. Momenteel staan er 92 windmolens in de Wieringermeer. In de toekomst zullen dit er zo’n 115 worden. De huidige Molens zijn 80 meter hoog en leveren één mega­watt energie. De nieuwe molens worden 120 meter hoog en kun­nen maximaal vier megawatt produceren. Windplan Wieringermeer draagt bij aan de doelstelling van het Rijk om in 2020 veertien procent van de huishou­dens in Nederland van schone energie te voorzien.
 
Slootdorp
 
Om het project economisch inte­ressant te maken voor Nuon en ECN komen er nieuwe lijnopstellingen bij. Een van hiervan komt aan de Kleitocht, ten zui­den van Slootdorp, Huybregts vindt dit geen verbetering: „Wat veel mensen vergeten is dat lij­nopstellingen heel direct aanwe­zig zijn in het landschap. Je kan er niet zomaar overheen kijken."
 
Als de solitaire molens verwijderd worden hebben de agrariërs, ter compensatie, de moge­lijkheid. om lid te worden van een coöperatie. Hierdoor kun­nen zij delen in de opbrengst van de nieuwe molens. Huybregts: „We moeten haast wel meegaan. Maar als je lid wordt van de coöperatie ben je gebonden aan regels. Daarnaast zijn de plannen nog helemaal niet concreet: Wel is nog niet duidelijk wat de nieuwe molens dan gaan opleveren voor ons. Maar ik denk dat de gemeente de plannen toch wel doorzet. ’’
 
Bron: NHD

0 Reacties voor "’Gemeente drukt Windplan toch door’"

Wat vindt u van dit nieuws?

Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For Bloggers Free Backlinks

Nieuwsbrief

Populair nieuws

Tag Cloud

Recent Nieuws